Rot-avdrag

När du anlitar hjälp till att renovera din utsida eller måla om/tapetsera i ditt hus eller i din lägenhet så har du rätt till ROT-avdrag. Staten hjälper till och betalar 30% av arbetskostnaden, upp till maximalt 50 000 kr avdrag, per ägare av fastigheten.

Låt oss ta ett exempel: Anders och Maria vill måla om i sitt hus. De får en offert där arbetskostnaden är 30 000 kr och materialkostnaden är 6 000 kr.

Av de 30 000 kr som är arbetskostnad så betalar staten 30% = 9 000 kr.

I det här fallet skulle Anders och Maria endast behöva betala 27 000 kr totalt efter ROT-avdrag (30 000 – 9 000 = 21 000 kr i arbetskostnad + 6 000 kr i materialkostnad).

Läs mer på Skatteverkets hemsida

Hur söker man ROT-avdrag?

Som kund är det väldigt enkelt, Ni behöver inte göra någonting.
ROT-avdraget kommer redan finnas med avdraget på fakturan när den väl dimper ner.
Kontakten med Skatteverket sköter vi!